Hotline: 0969.799.453
Zalo

Chi tiết sản phẩm

Xích máy cưa Stihl chính hãng các loại

Đối với mỗi loại xích cưa, chúng tôi cung cấp theo cuộn hoặc dạng sợi loop để phù hợp với nhu cầu của người dùng. Hãy tham khảo các loại xích cưa dưới đây, vui lòng liên hệ trực tiếp đến THK Việt Nam hoặc đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết:

 

BẢNG CHI TIẾT XÍCH CƯA THEO CUỘN

 

 

STT MÃ HÀNG XÍCH CƯA (CUỘN)
1 3636-000-1640 Xích cưa 3636 (Xích Mini)
2 3623-000-1640 Xích cưa 3623 (Xích V3)
3 3652-000-1640 Xích cưa 3652 (Xích T6)
4 3621-000-1640 Xích cưa 3621 (Xích V6)
5 3846-000-1480 Xích cưa 3846 (Xích V404)
6 3860-000-1480 Xích cưa 3860 (Xích T404)
7 3683-000-0410 Xích cưa 3683 (Hợp kim)
8 3661-000-2400 Xích cưa 3661 (Xích carving)
9 3660-000-2400 Xích cưa 3653 (Xích chuột)

BẢNG CHI TIẾT XÍCH CƯA DẠNG SỢI LOOP

STT MÃ HÀNG XÍCH CƯA (SỢI LOOP)
1 3636-000-0055 Loop 16″ (mini)
2 3636-000-0061 Loop 18″ (mini)
3 3686-000-0068 Loop 18″ (.325”)
4 3623-000-0060 Loop 16″
5 3652-000-0072 Loop 20″
6 3652-000-0084 Loop 25″
7 3652-000-0096 Loop 30″
8 3860-000-0104 Lopp 36″
9 3661-000-0064 Loop 12″ (Carving)
10 3670-000-0064 Loop 12″ (HT75 mới + cưa pin)
11 3610-000-0044 Loop 12″ (HT75 cũ)
12 3636-000-0050 Loop 14″ (cưa điện)
13 3210-050-0064 Loop 16 in (cưa bê tông)
14 3944-000-0072 Loop 20 in (cưa cứu hộ)

Sản phẩm cùng loại